Menu Zamknij

Edukacja XXI wieku. Praktyczna skrzynka z narzędziami to pierwsza z cyklu konferencji, organizowanych  przez Fundację Spark Academy, których celem jest propagowanie wiedzy o innowacyjnych metodach dydaktycznych i wychowawczych, umożliwiających osiąganie celów Edukacji XXI wieku.

Wydarzenie odbyło się 22 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej Spark Academy w Poznaniu i przyciągnęło ponad 80 uczestników z całego kraju. 

W ramach wydarzenia przygotowaliśmy szereg wykładów i warsztatów przeprowadzonych przez 15 znakomitych naukowców i praktyków związanych z procesem edukacji i reprezentujących na co dzień Fundację Spark Academy oraz najlepsze polskie uczelnie.

> Program konferencji zorganizowanej w 2019 roku <

Konferencja miała formułę pozwalającą na indywidualny dobór  ZAJĘĆ WYKŁADOWYCH spośród trzech głównych paneli tematycznych:

  1. W panelu DYDAKTYKA  omawialiśmy zagadnienia dotyczące nowych technologii w nauczaniu, neurodydaktyki, ewaluacji procesu uczenia się oraz pracy metodą edukatoriów/warsztatów jako alternatywy dla standardowych lekcji. 
  2. W panelu WYCHOWANIE podzieliliśmy się praktykami wspierającymi rozwój osobisty ucznia (tutoring) oraz rozwiązaniami, które zapraszają do przejęcia odpowiedzialności przez ucznia (kręgi naprawcze, pozytywna dyscyplina). Rozmawialiśmy także o kompetencjach, które powinien mieć nauczyciel, aby efektywnie wspierać ucznia w wyzwaniach, jakie stawia współczesny świat. 
  3. W panelu OCENIANIE podjęliśmy dyskusję nad alternatywą dla standardowych ocen liczbowych. Opowiedzieliśmy o wykorzystywanej w naszych szkołach pracy na celach oraz systemie, który taką pracę ułatwia. Podnieśliśmy także temat oceny z zachowania oraz wolnych projektach uczniowskich w edukacji wczesnoszkolnej.

Uczestnicy wzięli też udział w  WARSZTACIE “KOMPETENCJE 2030”, którego celem było wypracowanie listy umiejętności pożądanych w dorosłym życiu. Konferencja była pierwszym, bardzo udanym krokiem do stworzenia cyklicznych spotkań z praktykami procesu edukacyjnego. Planujemy kolejne spotkania, o charakterze zarówno wykładowym, jak i warsztatowym, wierząc, że wpiszą się one na stałe w ogólnokrajowy proces zmian polskiej edukacji.